Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

093351
Usuaris Avui = 46
Usuaris Ahir = 40
Paginas Vistas Avui = 151
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.81.196.35
Data Servidor : 2018-08-21

És una platja d’uns 30 metres de llargària per uns 10 d’amplària i molt propera a la platja de s’Illot, pertanyent les dues al municipi de Manacor. Hi ha poca arena que va mesclada amb un cert grau de grava i això fa que no sigui tant fina com les demés.

Poques foren les famílies que en principi s’establiren aquí i bastants d’elles eren propietats d’alguns sacerdots de Manacor perquè, pens jo, es sentien més retirades del bullici de la gent. S’hi anaren afegint els germans de La Salle, les monges de la caritat i alguns membres de la família Ladària que, juntament amb els veïnats feren un solar amitger per construir l’església actual a on es celebrava missa, sempre que hi havia un sacerdot disponible, especialment els diumenges d’estiu. Normalment ara no es té aquest sacerdot i, essent que no és propietat de la diòcesi i relativament a prop de la parròquia de s’Illot, s’ha optat per no tenir la missa fitxa els dies que voldrien ells. La crescuda grossa d’estiuejants vingué aquí com a resposta a la de s’Illot.

Hi ha que dir que aquesta capella ha estat causa de molts de desacords a l’hora de la seva conservació i modificacions necessàries perquè, quan s’Illot anà creixent i abans de construir la seva església, i fins i tot després, hi havia estiuejants que anaven a missa allà.
S’Illot havia anat creixent perquè el 25 d’octubre de 1948, s’havia aprovat l’establiment ca n’Amer, el 13 de gener 1965, s’aprovà el sanejament de s’Illot i el 13 de maig de 1970, el pla especial del mateix.. Això feu que comparegués gent de Son Carrió, Manacor, Vilafranca, Sant Joan… a fer la seva caseta.

ESGLÉSIA DE S’ILLOT.-Uns del primers sacerdots que construí un xalet bo i ben situat a s’Illot, fou Mn. Josep Bauzà, natural de Vilafranca que exercia com a capellà de la Seguretat Social de Son Dureta i estiuejava i feia els caps de setmana aquí. I tot començà així com ell mateix ho deixà escrit:
“Un dels diumenges de l’estiu de 1962, comentaven els estiuejants de s’Illot que havien anat a missa a la Capella de Cala Morlanda, les molèsties que suposava el compliment del precepte dominical y ses venteges de poder tenir un església pròpia a dues passes dins la mateixa urbanització de s’Illot. A aquella missa hi havia assistit l’amo en Rafel Umbert (alies Llullo) i ben decidit manifestà que volia regalar a la Mitra un solar per fer-hi un oratori. Tots els presents en quedaren molt satisfets i Mn. Josep Bauzà s’oferí per presentar al Sr. Bisbe l’oferta i encarregar a un arquitecte els plans d’un nou temple al Senyor de tot el món”
Continua el Sr. Bauzà: El Sr. Bisbe trobà que un solar era insuficient per encabir la gent que estiuejava a s’Illot i aleshores el Sr. Ecònom de Son Carrió, Mn. Gabriel Frontera, prengué les messions i aconseguí (després de no pocs estires i amolles) que fossin dos els solars regalats i decidí també comprar mig solar més, perquè el dia de demà no haguessim de quedar estrets” que fossin dos els solars regalats i decidí també comprar mig solar més, perquè el dia de demà no haguessim de quedar estrets”

Aquells que no hagin seguit el fil total demanaran què hi fa aquí l’Ecònom de Son Carrió? Aquesta carretera que es vou a l’esquerra. és la de s’Illot i Na Morlanda i que abans de constituir la parròquia de s’Illot, servia de partió entre les de Portocristo i Son Carrió.

Una petita reflexió, per acabar.- Com s’haurien de conciliar aquests tres punts que necessiten una mínima connexió: a) Les esglésies de cada dia són més buides. b) Van disminuint les vocacions i els sacerdots en actiu. c) Per què es demanen o construeixen nous temples si ens ve ben just conservar els que tenim?

El Diario de Mallorca del 10 de març de 2010 informa que “El Ayuntaniento obliga a abrir al público el paso tradicional hasta Cala Morlanda” S’ha decidit per unanimitat tornar obrir al públic a la Ronda del matí de Cala Morlanda. S’ha encarregat un estudi topogràfic per donar l’amplària que toca a dita Ronda. Firma: S. Sansò.

Lo que pareixia resolt del tot, el dia 12 del mateix mes i any, dit periòdic publica el que pareix que s’han fet passes enrera perquè “Vecinos de Cala Morlanda reivindican la Ronda del Matí y piden dialogar con el Alcalde”

¡SERIA BASTAN INTERESSANT NO TORNAR AL CAMÍ PER EL QUE HAVIEM VENGUT!