Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095929
Usuaris Avui = 27
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 98
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

El dia tres de maig de 1937, el bisbe Miralles envià una enquesta especialment als rectors de Son Carrió, Porto Cristo, Manacor, Sant Llorenç i Son Servera, demanant relació lo més amplia possible referent als danys ocasionats en els dies de la guerra. El de Son Carrió ja ho havia fet per endavant el dia 2 de setembre de 1936.

CREC QUE CONVENDRIA QUE TOTES AQUELLES PERSONES QUE TORNEN CONTAR EL FET DE LA GUERRA CIVIL A MALLORCA, CONSULTASSIN AQUESTA PLANA PER SI S’HA DE RECTIFICAR ALGUNA COSA.

Dic això perquè no comprenc com, després de 72 anys, una T.V. mallorquina, intentant reconstruir la nostra guerra civil, ignori els fets d’aquesta plana. O és que es pot ser traïdor a la història?

Aquesta fou la primera:

“ Ilmo. Señor: Con el corazón estrujado por el dolor aunque confortado por el recuerdo del profeta de las Lamentaciones y por el pacientísimo Job, me veo precisado a dar a V.E. la desagradable noticia de que el pueblo de Son Carrió y casi la totalidad del término parroquial lleva ya seis día de dominio rojo”

“De la propiedad de la parroquia guardo: la custodia, el copón y los piscis, sello parroquial i todos los libros parroquiales y archivo, menos el boletín episcopal y todo el dinero que había en caja y los cepillos y las limosnas de las bulas. El cáliz de ningún valor artístico ni material ni los no los saqué porque los militares se opusieron. Poco es lo que guardo, pero he tenido que sacarlo a mano y en medio del silbido de las balas, exponiendo mi vida cada vez que he ido a sacar algo”

“Y perdido mi beneficio, suplico a V.E. indicar a su primer Ecónomo “in partibus infidelium” donde debe residir, haciéndolo, hasta que se me dé otra cosa, en la casa de mis padres, denominada Huerto de Son Peretó – San Lorenzo”

“Besa su anillo pastoral” Signat “Martín Rosselló, Ecmo.”

Entre carta i carta he intercalat aquestes fotos no fetes públiques encara per ningú més que per el qui subscriu i també editades en el tom II del llibre “SANT MIQUEL DE SON CARRIÓ” i que ho vaig aconseguir amb un poc de sort.

Aquesta claror forta és produïda per un forat de bomba. Es nota Sant Miquel i el cavall per enterra.

El Vicari de Porto Cristo també féu el seu informe el dia 9 d’octubre de 1936, dient:

“Excmo.e Ilmo. Sr.: Cumpliendo el mandato de la circular 197, he de comunicar a S.E.I.: 1º Que el día 16 de agosto de 1936 (a primeras horas de la mañana) desembarcaron en esta Vicaría los catalanes comunistas, y lo primero que pidieron, con mucha insistencia, por el Cura para asesinarle”

“2º A la media hora del desembarco, ondeaba ya en el campanario de la Iglesia la bandera comunista…Quemaron todos los ornamentos sagrados, se apoderaron del copón i de algunos cálices… profanaron las formas, prendieron fuego al sagrario, destruyeron todas las imágenes menos la de la Virgen del Carmen. El templo ha recibido 18 impactos i las 7 religiosas de la caridad fueron hechas prisioneras y obligas a quitarse la toca. Durante las 32 horas de cautiverio fueron tratadas con cierto respeto y benignidad.”

Signat
Manuel Soto, Vº.

Em vengueren aquesta foto per l’església de Son Carrió. És la del port de Manacor que encara no s’havia acabada. També se li veu la mà de Mn. Alcover. Es serviren dels mateixos taulons de l’església de Son Carrió, segons un escrit que hi ha firmat en aquesta per mateix Vicari General. Així quedà després de la devastació.

“Manacor, 18 de agosto de 1936”

“Ecmo. Sr.:Voy a comunicarle algunas noticias. El Vicario Soto de Porto Cristo fue conducido por un amigo suyo en coche a Son Carrió. Las religiosas que no pudieron escapar estaban en poder de ellos hasta el día de ayer. Al recuperar los nuestros el caserío, vinieron a Manacor, faltando una que no saben como quedó. Les hacían curar enfermos. Los sacerdotes de Manacor cuidamos día y noche de los enfermos del Hospital”

“En la torre de la Iglesia del Puerto se me dice que anteayer ondeaba la bandera comunista y que se hacían fuertes en la iglesia. Anoche se decía que se iba a realizar un nuevo desembarque”

“Le reitera el testimonio de afecto y adhesión su siervo en V.”

Antonio Truyols, Ecmo.

Era més decebedor del que pugui parèixer veure com aquestes imatges havien rebut tota la fúria que ningú mai no sap què s’hi guanyava amb tot això, ni quin tipus de plaer podia donar a la seva consciència: Els ulls trets al Cor de Jesús. S. Antoni degollat i S. Sebastià desfigurat.

“San Lorenzo, 17 de agosto de 1936.”

“Exmo. Señor: Acaba el comandante militar ordenarme pusiera la iglesia a su disposición para hospital militar. Creyendo no ser ello oportuno e insistiendo él que necesitaba un local ha puesto interinamente a disposición de los heridos las salas inferiores de la rectoría, ya que no podía negarme al médico militar y otros compañeros que en su nombre me lo pedían o mejor me lo exigían”

“He quitado la reserva y me voy con el viático y extremaunción escondidos para administrar a quien lo necesite…”

“Besa respetuosamente su anillo pastoral y pide su bendición”

“Viva Cristo Rey” Pedro Bonnín, Ecmo.”

Cada vegada que estic repassant i veient el fet, no me’n puc avenir de com la guerra i l’odi poden fer perdre el cap (coneixement i sentit comú) a les persones.

No crec que n’hi cap que tingui un motiu justificat per actuar d’aquesta manera.

Per molt que li hagin contat els pares i padrins, no pot ser duu un verí tan fort dins ells que res de dolent han rebut directament de l’església.

Gràcies a Déu que són pocs… però, si un ho pensa un poc, la justificació d’això no em sembla gens suficient.

El consol que em queda és que Déu Pare és més compassiu, més comprensiu, i molt més misericordiós que tots el homes.

“Pollensa, 21 de agosto de 1936”

“Ecmo.y Rvdmo. Señor: Me encuentro en Pollensa. El domingo a las cinco y media, hora de la primera misa, tenemos noticia del intento de desembarco. Oímos los primeros disparos. La gente huyó despavorecida. No terminamos la misa. Cerca de las 9 yo abandonaba la casa rectoral, después de tener noticias del desembarco… Me instalé en una casita de campo no lejos de la población. Por la noche volví a Son Servera por si había herido que necesitaba mis servicios. No pernocté allí. Pasé la noche en vela en el campo. En el pueblo no quedarían dos docenas de personas. A la mañana siguiente, volví a la población. La gente continuaba en el campo…”

“Serían las cuatro de la tarde Cuando yo abandoné la casa rectoral. No tuve tiempo de retirar la reserva ni los objetos de plata. Los valores y el efectivo los había depositado días antes en lugar seguro”

“Entregué la llave el Rvdo. Sr. Lliteras a quien encontré en Xiclati, predio del término municipal de Son Servera. Yo me refugié en Carrosa del término de Artá y desde allí me fui a Pollensa”

“Las noticias que han llegado por aquí son que las gentes desembarcadas no han puesto pie en Son Servera, pero el peligro sería grande cuando la Guardia Civil se trasladó a Artá”

“Para el domingo no sé cómo estará aquello. Según las noticias que adquiera, mañana vuelo allá”

“Atentamente b.s.a.p.” “Miquel Cifre, pbro.”

Aquest fou el resultat de tota la gran gesta en l’estada a Son Carrió: des de l’horabaixa del dia 26 d’agost a la nit del 3-4 de setembre de 1936. A més, el dia 26 ja havien celebrat una missa profana a la plaça de l’església cantant la “internacional”. Tingueren bé temps per fer tot el robatori d’or als carrioners i que enviaren a Maó perquè així rebrien més armes i més homes. Encara es quedaren amb les ganes de tirar les campanes en terra. L’amo de Can Cuixa els féu creure que en tocar-les tothom assistia. Això va fer que allargassin un dia més que, gràcies a Déu, mai no existí a causa de la precipitada retirada.

Tothom trobava que qualque cosa s’havia de fer, després de vivències tan inusuals, per donar gràcies a Déu que allò no hagués arribat a ser tan gros com en principi pintava. Decidiren amb l’Arquebisbe Miralles que seria millor fer-ho tot quan ja hagués acabat tot el rebombori.