Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095927
Usuaris Avui = 25
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 64
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

MATRIMONIS DE 25 a 50 Anys de casats

– FOTOS REBUDES


Josep Riera Bennasser – Maria Planisi Miquel
Casats el 11-10-1969.

A l’església de Son Carrió
amb un goig extraordinari
enguany celebra el primer aniversari
de la seva contrucció.

Avui és per noltros una bona ocasió
d’aprofitar aquesta solemne Eucaristia
per donar gràcies a Déu amb alegria
els matrimonis que mos casarem un dia
en aquesta església, plena de joia i d’il·lusió.

Aquí, a Son Carrió,
dins aquesta església tan meravellosa,
amb una missa solemne i preciosa,
davant l’altar del Senyor,
na Maria i un servidor,
ens unírem amb el sagrament del matrimoni,
i trenta set anys després podem donar testimoni
d’aquella santa unió.

Aquella meditada decisió
segueix viva, després de tant d’anys,
i des de sempre són el nostres afanys,
que tengui llarga duració.

Per això, suplicam humilment al Senyor
per noltros i voltros, matrimonis companys,
que mos guiï per camins i viaranys
que siguin de pau, fidelitat i estimació,
de concòrdia, repecte i comprensió,
de confiança i bon enteniment,
i saber-nos perdonar mútuament
en qualsevol desavinença i discusió,
perquè una besada i es perdó
amb un bon penediment
són efectius un cent per cent,
si hi ha voluntat de reconciliació.

De se soca fins a s’arrel
m’agradaria poguéssim conseguir tot això,
i humilment me dirigesc de bon cor
a Vos, Arcàngel Sant Miquel,
que de justícia sou símbol i model;
de Son Carrió en sou patró,
i noltros amb sa vostra intercessió,
tots es que mos casàrem per amor,
es matrimoni sigui un cel
que tengui sa dolçor de sa mel
amb sa mida de sa nostra estimació,
perquè mai tenguem odi, ni discòrdia, ni rencor,
desavinença i separació,
que tot això és més agre que sa fel,
a Vos imploram, Arcàngel Sant Miquel!
sa vostra ajuda i benedicció.

Josep Riera. Son Carrió 11-02-2007.

 


Antoni Riutort Riera – Maria Roig Servera
Casats el 18-11-1978.

 


Llorenç Galmés Llull – Margalida Puigrós Servera / Casats el 07-10-1958
— Presidint el seu oncle Montserrat Servera,Iniciador de la construció d’aquest temple —

 


Antoni Artigues Riera – Antònia Mascaró Gomila
Casats el 13-10-1960.

 


BERNAT NICOLAU MONSERRAT – MARGALIDA JUAN MASCARÓ
CASATS EL 16-01-1960

 


JOAN FULLANA ESTRANY – ESPERANÇA SERVERA SANSALONI
CASATS EL 12-10-1961.

 


PEDRO SANTANDREU SERVERA – MARIANA VIVES FULLANA
CASATS EL 02-12-71.

 


JOSEP NADAL BOSCH – MIQUELA ESTRANY VERD
CASATS EL 12-10-1968

 


BARTOMEU BRUNET SERVERA – ISABEL SUREDA JAUME
CASATS EL 26-10-1960


RAFEL UMBERT GALMÉS – CATALINA GALMÉS PALMER
CASATS EL 21-04-1965

 


GABRIEL VIVES FULLANA – ANNA LLODRÀ UMBERT
CASATS EL O7-01-1979.

 


MIQUEL CASELLAS FLAQUER – ISABEL AMER ARTIGUES
CASATS EL 01-12-1977.

 


JAUME ROSSELLÓ GARÍ – FRANCISCA SANTANDREU SERVERA
CASATS EL 20-10-1973.

 


RAFAEL BLANQUER UMBERT – CARMEN ESPEJO LOPEZ
CASATS EL 12-02-1977.

 


MIQUEL ADROVER BESTARD – ANTÒNIA UMBERT THOMAS
CASATS EL 20-10-1979.

 


Gabriel Riera Martorell – Magdalena Bassa Duran / Casats el 30-06-1962

 


Antoni Bassa Duran – Aina Puigrós Llull
Casats el 19-04-1972.

 

Miquel Massanet Nicolau – Maria Puigròs Servera / Casats el 16-01-1958

Salvador Blanquer Cabrer – Magdalena Artigues Nebot / Casats el 25-01-1958.

Bartomeu Mascaró Melis – Maria Nicolau Puigròs / Casats el 25-09- 1958.

Diego Leal Valverde – Maria Riera Bauzà / Casats el 21-01-1959.

Miquel Puigròs Font – Margalida Brunet Sureda / Casats el 16-o4-1959.

Sebastià Gomila Caldentey – Maria Brunet Llinàs / Casats el 05-11-1959.

Jaume Servera Sansaloni – Antonia Galmés Fullana / Casats el 29-01-1960.

Antoni Salom Fiol – Antònia Font Gomila / Casats el 04-05-1960.

Guillem Galmés Fullana – Angela Vives Galmés / Casats el 20-10-1960.

Antoni Rosselló Bosch –Magdalena Servera Barceló / Casats el 08-04-1960.

Joan Nadal Adrover – Francisca Galmés Sansaloni / Casats el 18.04-1960.

Jaume Sureda Tous – Antònia Duran Femeninas / Casats el 25-10-1961-

Joan Sureda Soler – Damià Melis Barceló / Casats el 26-10-61.

Bartolomeu Servera Gomila – Isabel Barceló Bosch / Casats el 15-09-1962.

Domingo Mesquida Vadell – Maria Planisi Font / Casats el 20-06-1963.

Mateu Riera Bauzà – Catalina Riera Marí / Casats el 25-01-64.

Miquel Mascaró Gomila – Margalida Melis Gomila / Casats el 09-09-1964.

Francesc Rosselló Mas – Antònia Mascaró Jaime / Casats el 10-09-1964.

Pedro Cañellas Seguí – Catalina Mascaró Llodrá / Casats el 10-02-1965.

Damià Morey Nicolau – Margalida Durán Blanquer / Casats el 10-10-1965.

Joan Esteva Servera – Miquela Llodrá Gelabert / Casats el 17-02-1966.

Montserrat Galmés Binimelis – Catalina Santandreu Servera / Casats el 27-4-1966.

Angel Redondo Ornaiz – Maria Martínez Marsà / Casats el 12-09-1966.

Esteve Gomila Salas – Catalina Galmés Llinás / Casats el 25-11-1967.

Francesc Vives Sancho – Apolònia Sureda Salas / Casats el 17-04-1968.

Jeroni Adrover Sansó – Apol.lònia Fullana Fullana / Casats el 18-04-1968.

Joan Llull Soler – Bàrbara Puigròs Servera / Casats el 14-06-1968.

Francesc Fullana Enseñat – Isabel Bassa Nicolau / Casats el 05-10-1968.

Pedro Nebot Llinàs –Antònia Mascaró Llodrà / Casats el 25-07-1968.

Jaume Mesquida Puigserver – Antònia Fullana Galmés / Casats el 11-01-1969.

Josep de la Concepció Murcia – Catalina Font Manresa / Casats el 15-11-1968.

Juan Parera Umbert.- Maria Sansó Jaume / Casats el 01-02-1969.

Antonio Riera Font – Isabel Font Gomila / Casats el 21-04-1970.

Vicente Pascual Torres – Francisca Sansó Jaume / Casats el 21-04-1970.

Antoni Mesquida Bassa – Bàrbara Melis Gelabert / Casats el 05-12-1970.

Pedro Moll Soler – Marta Galmés Sansaloni / Casats el 20-04-1971.

Jaume Servera Brunet – Isabel Rosselló Durán / Casats el 06-06-1971.

Nicolau Cortés Cabot – Catalina Ballester Juan / Casats el 18-02-1971.

Jaume Llodrà Nicolau – Coloma Galmés Servera / Casats el 28-10-1972.

Miquel Adrover Santandreu – Magdalena Gomila Gomila / Casats el 25-11-1972.

Guillem Llull Artigues – Margalida Galmés Llull / Casats el 20-02-73.

Mateu Llodrà Sansó – Catalina Sureda Brunet / Casats el 27-09-1973.

Joan Mayol Riera – Anna Pomar Bassa / Casats el 05-01-1974.

Rafael Febrer Gelabert – Gabriela Mascaró Riutort / Casats el 12-01-1974.

Bartolomeu Colomar Ferrer – Margarita Massanet Vives / Casats el 27-04-1974.

Salvador Nebot Llinás – Damiana Melis Gomila / Casats el 25-05-1974.

Rafel Pérez Expósito – Margalida Llull Durán / Casats el 05-09-1974.

Bartolomeu Tous Servera – Joana Barceló Sansó / Casats el 21-09-1974.

Jaume Estrany Verd – Maria Vives Sard / Casats el 08-02-1975.

Martí Esteva Jaume – Pedrona Galmés Sansaloni / Casats el 05-07-1975.

Bartolomeu Umbert Sancho – Catalina Font Sureda / Casats el 13-03-1976.

Antonio Cazorla Pérez – Maria Artigues Mesquida / Casats el 18-12-1976.

Jaume Payeras Sureda – Catalina Puigròs Sureda / Casats el 10-12-1977.

Joan Pujol Lliteras – Maria Sureda Sampol / Casats el 28-01-1978.

Miquel Santandreu Servera – Margalida Puigròs Sbert / Casats el 11-03-1978.

Jaume Font Sureda – Antònia Pascual Font / Casats el 21-10-1978.

Miquel Riera Gordiola – Joana Ríos Felipe / Casats el 16-12-1978.

J. Servando Forteza Amengual – Damiana Sureda Amengual / Casats el 16-12-1978.

Juan Sànchez Muñoz – Catalina Pascual Font / Casats el 25-12 1978.

Francesc Piñero Cesares – Bàrbara Font Cànaves / Casats el 11-11-1979.

Esteve Gomila Bosch – Ángela Torres Galmés / Casats el 24-11-1979.

Mateo Roig Binimelis – Bàrbara Genovard Brunet / Casats el 16-03-1980.

Miquel Pont Pascual – Antoni Febrer Guiscafré / Casats el 20-12-1980.

Bartolomeu Pascual Esplugas – Damiana Sampol Brunet / Casats el 04-07-1981.

Cristófol Artigues Servera – Amelia López Sànchez / Casats el 03-04-1982.

Bartolomeu Rigo Ballester – Margalida Torres Galmés / Casats el 22-05-1982.

Gabriel Sànchez Estela – Antònia Calafat Artigues / Casats el 19-06-1982.

Antoni Binimelis Valens – Antònia Massanet Puigròs / Casats el 27-11-1982.

 


DÉU FACI QUE POGUEU CELEBRAR ELS 50 I MÉS.