Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095929
Usuaris Avui = 27
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 85
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

Fent camí

es casaren fa 50 anys o més.

– FOTOS REBUDES


Pere Joan Sureda Servera – Margalida Galmés Fullana
Casats el 17-11-1949

 


Jaume Galmés Llull – Isabel Umbert Gomila
Casats el 15-11-1952.

 


Joan Roig Miquel – Maria Servera Sansaloni
Casats el 03-01-1953

 


Francesc Galmés Llull – Catalina Umbert Gomila

 


Llorenç Miquel Sureda – Maria Galmés Umbert
Casats el 06-08-1955

 


Sebastià Planisi Miquel – Antònia Soler Miquel
Casats el 15-10-1955.

 

Bernat Sureda Galmés – Antònia Genovard Gomila
Casats el 12-06-1956.

 

Antoni Galmés Vives – Magdalena Mascaró Sureda / Casats 09-09-1941.

Joan Llull Artigues – Antònia Gomila Galmés / Casats el 07-04-1945.

Jaume Galmés Roig – Antònia Sampol Puigrós / Casats el 29-12-1945.

Miquel Puigrós Brunet – Anna Servera Sansaloni / Casats el 14-01-1947.

Joan Pont Mesquida – Antònia Ballester Sard / Casats el 13-01-1947.

Mateu Sansó Servera – Magdalena Jaume Bassa / Casats el 22-05-1947.

Bartomeu VaquerJaume – Gabriela Artigues Sansó / Casats el 03-08-1948.

Antoni Riutort Servera – Anna Mª Fullana Jaume / Casats el 23-10-1948.

Jaume Puigrós Gomila – Catalina Sureda Blanquer / Casats el 23-11-1948.

Jaume Sansaloni Genovart – Anna Umbert Servera / Casats el 30-12-1948.

Jaume Font Vives – Catalina Sureda Galmés / Casats el 07-11-1949.

Pedro Riutort Servera – Isabel Riera Febrer / Casats el 12-11-1949.

Tomàs Sureda Nebot – Magdalena Umbert Artigues / Casats el 20-04-1950.

Joan Puigrós Brunet – Francisca Servera Sansaloni / Casats el 05-10-1950.

Miquel Puigrós Servera – Francisca Llull Pascual / Casats el 26-10-1950.

Joan Servera Tous – Margalida Artigues Nebot / Casats el 04-01-1951.

Joan Pomar Bauzà – Maria Estrany Verd / Casats el 07-07-1951.

Joan Artigues Carrió- Catalina Mesquida Palmer / Casats el 15-11-1951.

Bartomeu Esteva Servera –Margalina Galmés Sansaloni / Casats el 24-11-1951.

Antoni Nebot Sard – Bàrbara Carrió Bassa / Casats el 16-02-1952.

Amador Nebot Llinàs – Catalina Brunet Vives / Casats el 14-02-1952.

Sebastià Mascaró Sureda – Isabel Galmés Gomila / Casats el 17-11-1953.

Bernat Umbert Artigues – Antònia Massanet Melis / Casats el 19-12-1952.

Joan Adrover Sansó – Magdalena Bassa Servera / Casats el 16-02-1954.

Onofre Ballester Miquel – Bàrbara Galmés Llull / Casats el 18-05-1954.

Guillem Puigrós Font – Catalina Adrover Adrover / Casats el 19-10-1954.

Sebastià Rosselló Llinàs – Antònia Fullana Estrany / Casats el 29-01-1951.

Antoni Gayà Gomila – Margalida Brunet Llinàs / Casats el 17-02-1955.

Jeroni Mira Sansó – Maria Galmés Gelabert / Casats el 18-02-1955.

Joan Pascual Riera – Margalida Nebot Llinàs / Casats el 13-10-1955.

Joseph Guiscafré Riera – Isabel Mascaró Llodrà / Casats el 06-02-1956.

Pedro Servera Vives – Isabel Artigues Nebot / Casats el 07-02-1956.

Vicens Campos Martínez – Maria Sard Mascaró / Casats el 26-05-1956.

Gabriel Font Pomar – Catalina Cànaves Ballester / Casats el 03-07-1956.

Sebastià Mascaró Llodrà – Margalida Artigues Riera / Casats el 03-11-1956.

Miquel Sampol Puigrós – Jerónima Brunet Vives / Casats el 06-11-1956.

Gaspar Mesquida Vives – Maria Riutort Servera / Casats el 14-11-1956.

Tomàs Amer Llull – Margalida Artigues Sansó / Casats el 04-05-1957.

Bartomeu Riera Riera – Magdalena Vives Galmés / Casats el 25-09-1957.

Gabriel Llull Febrer – Joana Maria Barceló Bosch / Casats el 15-10-1957.

Bartomeu Umbert Artigues – Maria Sansó Gili / Casats el 12-11-1957.

Sebastià Llull Melis – Antònia Vives Melis / Casats el 30-11-1957.

 


PER MOLTS ANYS A TOTS