Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095929
Usuaris Avui = 27
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 101
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

Si el dia 22 de maig de 1999, no em quedà més remei que dir que “Son Carrió tenia més mereixera” (25.- Centenaris) per lo malament que s’havia enfocat el tema del centenari de la primera pedra, ara puc dir que la realitat fou bastant distinta. Personalment, crec que no hauria costat res perfeccionar-ho una mica més, perquè les coses que només es celebren cada cent anys pens que mereixen un respecte més conscient, més viu i més actiu… No sé què faran d’aquí cent anys més ni em preocupa lo més mínim; així i tot no voldria que repetissin a ningú, com ho feren en mi mateix, dient “que era l’únic entusiasmat en la celebració del centenari” Per ventura, aquesta miqueta que hi faltava és la que no podia donar jo. Així i tot, som ben conscient que ens podem felicitar uns al altres per haver intentat, durant un any, sentir-nos més propers als nostres avantpassats… sense cap excepció.

El dia 14 d’abril de 2007, a les set del capvespre es celebrà missa solemne presidida pel Sr. Bisbe, Jesús Murgui, conscient de la circumstància que vivia Son Carrió, consagrant l’altar i dedicant el temple, amb cerimònia llarga, però no pesada i que el poble va viure amb la intensitat que es mereixia. Hi ha que dir que el temps no acompanyà gens. Només no va ploure a l’hora d’arribar la gent… a la sortida diluvià amb vent i aigua… El refresc es féu a l’antic convent i no hi assistí quasi ningú, per la circumstància mencionada. Concelebràrem els sacerdots carrioners Rafel Umbert (Vicari General), Antoni Riutort (Rector del Seminari), Joan Puigròs (Administrador diocesà), Llorenç Miquel (jubilat) Àngel Reigades (Rector), el Vicari Mn. Joan Artur Boardman, Mn. Guillem Parera (ex-Rector jubilat) i Francesc Munar (ex-Rector) i actual Rector de Campos.

Acabada la funció, tot cantant l’himne a Sant Miquel, es procedí a la inauguració del retaule que les monges, sense encomanar-se a Déu ni a Santa Maria, havien venut (amb el convent) a l’Ajuntament. No és que hi haguessin faltat altres proposicions, però el cap no sempre serveix per pensar. Lo cert com a cert i lo dubtós com a dubtós… La parròquia no disposa de sala per a reunions, catecisme… i, per burla i afronta, tenia una capella sense retaule i aquest quedà inclòs amb la venta del convent. No vulgueu saber la de paperums que ha suposat això.

Gràcies infinites a les monges que durant cent anys han assistit en tot i per a tot a Son Carrió. Segur que no tenim manera per pagar-ho, però també és cert que elles no esperen res ni ho feren per això. Sols el Déu de la Glòria els recompensarà com es mereixen i així com Ell sap i pot.

Una vegada dit lo que creia necessari, pens que s’imposa seriosament que els Caps de la Congregació sàpiguen tenir el cap més clar a l’hora de prendre unes decisions com aquesta i algunes altres semblants que molts de creients no poden entendre, donat que pareix ben cert que, per damunt tot, han prevalgut els doblers.

Més avall hi trobareu l’acta commemorativa del fet de la consagració de l’altar i benedicció del temple i que diu així: “L’any dos mil set de naixement del Senyor, en el mes d’abril, dia catorze, durant el Pontificat del Sant Pare el Papa Benet XVI, regnant a Espanya el rei Joan Carles I, l’excel·lentíssim i Revendíssim Senyor Don Jesús Murgui Soriano, Bisbe de Mallorca, presidí el ritu de la dedicació del Temple Parroquial amb el titol de Sant Miquel de la vila de Son Carrió en ocasió del centenari de la seva benedicció”.
Concelebraren l’Eucaristia el rector, el vicari i preveres fills del poble, amb la participació del poble feel en els càntics i les pregàries litúrgiques.

Donen fe al lloc i dates abans esmentades: El Senyor Bisbe consagrant, el Rector de las Parròquia Mossèn Àngel Reigades i Ramon, el Senyor batlle de la vil Don Mateu Puigròs Sureda, Antoni Riera Font, Margalida Puigròs Sbert, Bàrbara Genovart Llinàs i Miquel Font Rosselló membres del Consell Parroquial També es descobrí una làpida commemorativa del fet que destaca poc i de difícil lectura quedant col·locada a la branca esquerra, sortint de la sagristia cap a l’altar major i que diu així:

Aquesta església de Sant Miquel de Son Carrió fou dedicada per l’Excm. i Rvdm. Sr. D. Jesús Murgui Soriano, bisbe de Mallorca, el dia 14 d’abril de 2007, l’any del centenari de la seva benedicció.

ESTADÍSTIQUES D’AQUESTS 100 ANYS

Baptismes……………… 2.615

Matrimonis………………… 889

Defuncions……………… 1.254

Sacerdots regint aquesta Comunitat: 24

PER MOLTS ANYS.