Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095927
Usuaris Avui = 25
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 68
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19


El passat 30 d’agost es celebrà la programada primera reunió per anar prenent contacte amb el com i què volem de la celebració del centenari de l’acabament del nostre temple parroquial. Hi assistiren unes 30 persones que, a la vegada, en cercaran d’altres per dur a terme les activitats propostes, deixant el camí ben obert a les es puguin programar després.

Aquesta foto és de Mn. Montserrat Servera Nebot el qui, juntament amb Mn. Alcover, treballaria molt per a la construcció del nostre temple.


Dos moments de la reunió del 30 d’agost.

Activitats parroquials d’aquests dies:

– MISSA SOLEMNE DEL DIA 29.


· la projecció de D.V.D.
· la tradicional torrada del dia 30.
· També l’Ajuntament hi posarà la seva part.

Hi ha unes altres activitats que s’han de concretar més a mesura que l’altra gent hi prengui part de les noves idees que es proposin.

Pareix que, en principi, es dóna per acceptat:

· Les solemnes celebracions dels matrimonis casats fa 50 anys (uns 49, vius els dos)

Aquesta missa solemne està previst celebrar-la, amb tota solemnitat, el dia 21 de gener de 2007, a les 11h. Déu faci que puguin assistir-hi tots, donat que això és una gràcia de Déu que no tothom pot veure.

· Igual celebració pels de 25 anys, vius els dos (uns 85)

Per aquests es celebraria el dia 11 de febrer de 2007, també a les 11. Hem d’esperar que no serà menys solemne perquè el número de gent és més gran.

· El dia dedicat als malalts seria el dia 11 de març a les 11 h. (temps de quaresma) i que també s’aprofitaria per Ungir aquells que ho desitgin.

· Recollir tot tipus de fotos de l’església, com més antigues millor.

· La creació d’un logotip i d’un full informatiu del actes més propers.

· Una jornada inter-parroquial de catequesi pel dia 26 de novembre.

· També un dia dedicat al malalts amb la seva pròpia unció (dins quaresma).

Això és un petit avanç d’una primera reunió i de la segona reunió que es celebraren el 30 d’agost i 24 d’octubre, respectivament. Per força, ha de créixer amb interès i il·lusió quan el poble se’n doni compte que això no es celebra cada un parell d’anys.

Per tornar repetir aquest fet, crec que tots estareu d’acord amb mi, que s’haurà de repetir 100 vegades el que solem dir: molts d’anys!

Benvolguts carrioners: Ara, gràcies a Déu, és el temps de llibertat i democràcia.

VOLDRIA QUE AIXÒ NO SERVÍS PER CERCAR MÉS EXCUSES SINÒ, MÉS BÉ, PER TROBAR MÉS FALICITATS I CELEBRAR-HO AIXÍ COM MILLOR AGRADARIA AL SENYOR.

REALMENT SOM ELS QUI MÉS HI GUANYAM.