Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095928
Usuaris Avui = 26
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 75
Usuaris en Linea = 2
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

Començament Com ja he deixat entendre, els doblers ja estaven repartits abans que arribassin i fins i tot tenc sospites fundades de abans d’arribar jo a Son Ferriol, no va ser cap cosa rara que allò desplegàs un eufòria estranya, tenint en compte que s’anava a construir l’edifici més gran (en aquell temps) de la barriada.

El dia 10 d’abril de 1969, rebem aquest escrit del M.E.C. que diu que “para poder continuar la tramitación del expediente es necesario que se remitan dos ejemplares del expediente completo definitivo y completo (memoria, presupuestos, mediciones, planos y pliego de condiciones).
Los proyectos que se presenten deben referirse únicamente a la parte de Enseñanza Media, con exclusión de cualquier otra clase de edificación como internado o residencia, otros tipos de enseñanza, capillas, salón de actos, comedores, cocinas, etc.
En el proyecto definitivo deben especificarse los metros cuadrados de superficie para los que se pide ayuda económica y el precio del m2 de construcción (que no debe ser superior a 3.500 pesetas): se obtiene éste dividiendo el presupuesto general, honorarios del personal técnico, etc.) de la parte de edificación objeto de ayuda por superficie edificada. El Jefe del Gabinete. Firma ilegible.

Qualcú dels més llests em volien fer creure que els projectes ja estaven fets en el despatx del Sr. Ferragut, (situat a l’Estudi General) i que feia poc havia mort. Faig com que creure-ho i me present al citat despatx, on encara hi havia els seus col•laboradors i ningú en tingué notícia, advertint-me que allò es trancava difinitivament. Cerc els medis per si algú es dona en coratge per dur a terme i fer totes les gestions que el M.E.C. demanava. S’oferí el Dr. José Falcón Clotet que ja tenia obert un despatx a un altre lloc i, per això, fou ell l’encarregat de dur a terme la feina demanada i també de ampliació que es faria més tard.

[center] [/center]
Igualment que ara, alguns periodistes sempre han cercat motius per donar notícies de tota casta, abundant més les inexactes. De fet, el 15 d’octubre de 1972, el Sr. Bartomeu Suau escriu a “Diario de Mallorca” una entrevista en que me suposa falsament a mi present i on s’afirma que “Que el Obispado ha cedido el solar. El Estado ha concedido 400.000 pesetas a fondo perdido y un préstamo de 600.000 pesetas” quan els més propers saben que la primera part costà voltant el cinc milions de pesetes perquè l’arquitecte va fer posar bigues dobles i es construí el soterrani no previst dins els plans de l’arquitecte i que no entrarien dins la subvenció. Fou una idea que ens vingué quan es feien les columnes inicials ja que l’edifici havia de tenir una certa altura atapida de material. Per tant, afegint el que faltava teníem un soterrani ben aprofitat.