Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095929
Usuaris Avui = 27
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 81
Usuaris en Linea = 2
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

Sant Antoni Abat

Introducció.– Podria ser molt bé que la majoria de persones de la barriada de Son Ferriol no tinguessin ni la més petita idea ni recordança d’aquesta foto perquè aquesta es va fer molt abans de començar la construcció (25 de novembre de 1968) del solar que actualment ocupa el Col•legi “Sant Antoni Abat”, si no li han canviat el nom.

Notareu que a l’’esquerra hi havia una portaria que indicava que això era un camp de futbol que la parròquia havia adquirit precisament per la construcció d’’un col•legi. Això s’havia fet amb escriptura privada amb una senyal de 50.000 pessetes, esperant que el Ministeri d’’Educació i Ciència fes realitat una subvenció que en aquell temps concedia amb relativa facilitat, però amb la gravetat que tothom ho donava per fet, i lo més seriós com a filial d’’institut.

Nomès faré menció del “Col·legi” perquè fou una de les coses en que faig gastar més energies, més estimades, però també més controvertides, i donat el cas que “papers no menten barbes” prefersc que la veritat “suri”, com sempre hauria de ser així però tots a la nostra edat ja hem aprrés de que és així com és. Això no suposa cap venjança sinó que les coses quedin clares d’una vegada i la història sigui així com pertoqui.

El fet més preocupant per mi va ser que alguns ja s’’havien repartit sa feina i… Arribà l’’hora de fer l’’escriptura pública i el bisbat em demanà si volia es fes en nom de la parròquia o del bisbat i lo més lògic era que, si la parròquia devia al bisbat 1.500.000 pessetes amb els corresponents interessos, el sentit comú em dictava que es fes en nom del Bisbat, per no afegir més al banyat, i quan vingués la concessió real, sempre seríem a temps d’’aprofitar el solar del bisbat. De fet es dur a terme l’’escriptura pública el 29 de novembre de 1958, “con el procolo nº9090 del notario Eduardo Martínez Piñeiro Caramés de Llucmayor el Obispado lleva a cabo la compra del solar de 3937 metros cuadrados a los consortes D. Rafael Durán Garau y Dª María Serra Serra. (Folio 24, Tomo 2280, Libro 383 de Palma-Término, finca nº 14532, inscripción 6ª)

Això en teoria no era mal de comprendre, no sempre es troba la bona voluntat i vingué la interpretació de que el rector no volia saber res del futur col•·legi. Finalment, el 27 d’octubre de 1969 arribà l’’esperada carta en que es concedeixen la subvenció de 3.600.000 pessetes i 400.000 reintegrables en 27 anys (al interès de 6% ) per a la construcció de 400 llocs per altres tants alumnes.