Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

093351
Usuaris Avui = 46
Usuaris Ahir = 40
Paginas Vistas Avui = 152
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.81.196.35
Data Servidor : 2018-08-21

Durant l’any 1989, el carrioner Antoni Riera començà el treball de la restauració dels finestrals de l’església de Son Carrió, treball molt laboriós per un que no és professional de la matèria. És ben natural que abans de dur-ho a terme s’hagueren de fer un parell de proves fins que s’optà per la construcció dels finestral nous menys els dos del presbiteri. Els de les capelles eren de material molt dolent i no garartitzava que els vidres nous s’ajustessin tot els temps que pertoca decorar les capelles.

El primer que va fer fou el més difícil ja que la parròquia no conservava cap motle i aquest es tingué que fer damunt damunt la vidriera existent. Antoni, una vegada aconseguit el motle, es posà a treballar fent les vidrieres noves per trams.

El motiu que adorna els finestrals, i bé senzill, resulta un tant complicat de treballar, ja que la combinació de tres cercles, així com es van entrellaçant de dalt a baix de la vidriera, van formant creus romàniques, motiu principal del finestral.

Un altre punt que costà bastant de resoldre fou trobar vidres de colors bons, cosa que no es veié resolta fin que un vidrier d’artesania de Manacor proporcionar el material idoni. Posat que els colors de les vidrieres velles no era gaire vistós a causa de la poca qualitat dels vidres, es feren uns quants d’esbossos que foren revisats per Mn. Llorenç Bonnín. Ell mateix en féu uns quants més com és el de la Immaculada.

Una vegada resolts tots els inconvenients, Antoni es posà a treballar. En el juliol ja es col·locaren els dos primers finestrals nous: els de les capelles del Sant Crist i Sant Antoni. Acte seguit restaurà els dos del prebiteri que tenen una alçaria d’un poc més de quatre metres. En el mes d’otubre de l’any següent es col·locaren tres noves vidrieres: Les de les capelles de Sant Joan Baptista, la Immaculada i Sant Josep que sempre havia romàs cec. Com es natural sempre es va seguir el mateix motiu decoratiu.

Tot aquest treball fou realitzat per Antoni Riera qui tengué la valuosa ajuda material i moral de la seva esposa Isabel Font Gomila. Tant ben feta quedà la restauració que el comentari que han fet els entesos com profans en la materia, és que “estan més ben fets que els d’abans” ENHORABONA I PER MOLTS ANYS.

El vitrall nou.-
Mn. Guillem Parera (promotor de l’obra) resumia així com es féu aquest vitrall “ventall” de l’església: “Els dotze finestrals que el formen són motius abstractes que culminen amb els símbols figuratius del apòstols. El seu autor és el Sr. Pere Cànaves Aparici, artista molt conegut pels seus vitralls del Tibidabo, la Casa de la Pradera, Ntra. sra. del Mar. etc., de Barcelona. Es varen oferir a la comissió del centenari dos avantprojectes: un amb els motius de la basílica paleocristiana de Son Peretó i un altre amb el símbols dels apòstols. Es va decidir per aquest darrer, reservant l’altre pels rosetons del cruer. Mn. Jaume Cabrer fou l’inspirador d’aquests motius”
“Pressupost del vitrals dels apòstols: 2.948.000 pessetes. Pressupost dels dos rosetons: 375.000 pessetes. Cal afegir-hi les despeses del picapedrer, ferrer, ec., que sumaren 820.900 pessetes” QUE DÉU EL MOS CONSERVI MOLTS D’ANYS.