Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095929
Usuaris Avui = 27
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 124
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19


Record ben igual que si fos avui, com en el seminari hi havia ben pocs seminaristes que sabessin a on parava Son Carrió. Ni en el quadre de dins la portaria (on s’indicaven els seminaristes de cada poble) existia el meu. No sé quants d’anys en el llistat de les classes vaig passar per llorencí. Tots el seminaristes que no eren propers a Son Carrió ignoraven per complet el meu poble. Hi havia moltes estacions en que si demanaves per anar a Son Carrió, no sabien quina facturació t’havien de dar.

Encara que qualcú m’hagi qualificat de carrioner bord, no diré amb mala intenció, així i tot sempre m’he sentit carrioner amb totes les lletres i tan grosses com les dels altres donat que els fets no poden mentir. Per mi passa de trist que els llops vagin més ben vestits que les pells de les ovelles.

Ni el tristament famós Bayo, manant als seus soldats que ocupassin Son Carrió, causant una gran destrossa al nostre temple, aconseguí que aquest poble quasi mai es recordàs a pesar de que moltes parròquies havien donat no pocs objectes religiosos per ajudar a que la creu no fos tan pesada. M’ha indignat molt que una T.V. de Mallorca, contant la guerra civil d’aquí, no hagi fet cap menció al fet dels soldats de Bayo celebrant una missa burlesca a la plaça ni a la profanació de les imatges. Mirau la plana CAPITÀ BAYO.

Son Carrió és un nucli de població que pertany a Sant Llorenç des Cardassar. Pel setembre de 1860 començà la parcel.lació del que ara es diu Son Carrió Vell. Entre 1885 i 1893 també es subdividiren les possessions de Son Tovell, Sa Gruta, Es Rafal de sa Riba, Son Berga, Es Molinet, Es Bosquerró i altres . Així augmentà molt aquesta població que sempre s’ha volguda considerar com a poble, famós per les coques dels seus forns per tota la comarca de Llevant.

Des del temps en que es va adquirir de Manacor el districte de Sant Miquel de Son Carrió, distint del de Sant Llorenç, (19 de març de 1876) sempre s’ha anat celebrant amb gran solemnitat la festa de Sant Miquel de Son Carrió, el dia 8 de maig, antiga Aparició de Sant Miquel. Això mateix es pretén demostrar en el DVD acabat d’aparèixer en el centenari de l’acabament de les obres, més un altre, fet per recordar els fets principals celebrats durant aquest any.

VOS PRESENTAM ALGUNES CASES ACTUALS DEL DISTRICTE DE “SAN MIQUEL DE SON CARRIÓ” QUE L’AJUNTAMENT DE MANACOR CONCEDÍ ALS CARRIONERS (SEPARAT DEL DE “SAN LORENZO”) EL 19 DE MARÇ DE 1876.

Llorenç Miquel