Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095929
Usuaris Avui = 27
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 94
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

Segons les pistes que va deixar Mn. Jordi Pascual en relació a l’oratori de Son Tovell on es pot llegir 1810, de la qual ell dubta si seria la data de la construcció, jo he pogut aclarir que realment és així.

Concretament en el “Libro 2º de Asientos del Pontificado del Ilmo. Sr. D. Bernardo Nadal y Crespí” queda manifestat d’aquesta manera: “Dia 6 de septiembre de 1810 se concedió licencia de celebrar el Santo Sacrificio de la Misa en el Oratorio sito en el predio de Son Tovell del término de la villa de Manacor, que posee D. Juan Peretó de Vidal en virtud del Indulto Apostólico expedido en Roma el 7 de agosto de 1780 y se mandó observar todo” (Arxiu Diocesà de Mallorca)

I, donant voltes al primer, encara vaig trobar abans que això un altre escrit en el “Libro 3º de asientos del Pontificado de D. Bernardo Nadal Crespí, Obispo de Mallorca” el text de la renovació de dit permís en que es diu: “Día 11 de noviembre de 1840. Renovación del permiso de celebrar Misa a los hermanos Juan y Andrés Rubert de Son Tovell de la Parroquia de Manacor, en virtud del indulto concedido en Castelgandolfo el día 11 de noviembre de 1840” (Arxiu Diocesà de Mallorca)

“Portal de la capella de SON TOVELL de Manacor Any 1810”

Es ben lògic, doncs, que la gent de Son Tovell, sa Marineta, sa Carrotja, sa Gruta, sa Punta de ca N’Amer, Can Duai, Son Moro, ses Atalaies, Son Carrió, es Molinet, es Rafal Sec, Boscarró, rafal de sa Riba, Son Manxo i Son Berga anassin a missa a Son Tovell, perquè com veurem quan parlam dels motius perquè es concedís permís per fer l’oratori de Son Carrió, eren precisament les distàncies de Son Servera, Sant Llorenç, Manacor i el mal anar a Son Tovell. No hi havia cap església a Porto-Cristo i, com veurem a un altre apartat, Son Negre va començar abans que Son Carrió, però no va créixer en habitants i Son Carrió, sí.

També caigué en les meves mans la fitxa 21/31/12 de l’esmentat arxiu que diu [ i ]“Juan Pont Ordines, hijo de Lorenzo de Son Tovell y María Ana, de 23 años se compromete a celebrar Misa en Sant Llorenç.6 junio 1803” Pareix que si hi hagués hagut cap oratori a Son Tovell en aquell temps, hi hauria quedat el fill de la casa, però això era set anys abans d’aqueix oratori de Son Tovell.


Si bé encara hi ha gent que ha anat a algunes celebracions de Son Tovell (mes de Maria…), és clar que així com augmentà el nombre d’habitants a Son Carrió, va disminuir la gent que anava a Son Tovell i també es veu que els propietaris no han tingut cap interès en conservar aquest oratori, ni de demanar el permís per celebrar-hi, i, en conseqüència, ningú no diria que hagi estat mai cap temple, cosa que, al menys per a la història, hauria estat interessant.


Únicament queden un rústic altar, l’arc central, una pica d’aigua beneïda, entrant a la dreta, i el portal en el qual prest no es podrà llegir la data de 1810.