Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

093346
Usuaris Avui = 41
Usuaris Ahir = 40
Paginas Vistas Avui = 80
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.224.220.72
Data Servidor : 2018-08-21

SANT PERE I SANT BERNAT -1. Quan m’encarregaren fer una mica d’història d’aquesta Residència, vaig quedar molt sorprès perquè no sabia de cap de ses maneres com enfilar l’agulla per començar a dir lo que havia de ser com a punt de partida, d’aquells relativament pocs anys de Casa Sacerdotal. A força d’espigolar vaig descobrir que el secret es trobava en la paraula “l’Hospitalet” perquè és així com començà.

El Sr. Diego Zafortesa deixa entreveure que eren uns quants els hospitals de Ciutat: el de Santa Magdalena, l’Hospital general, l’hospital del Rei, el de Santa Margalida…

Segons la traducció de “Die Balearien” tom IV, pàg. 250, diu que en el carrer de Sant Bernat, anant cap a la Seu, hi ha un hospici per a sacerdots anomenat “Hospitalet de Sant Pere i Sant Bernat” on estan acollits els sacerdots desvalguts i que fou fundat el 23 de novembre de 1501 pel canonge Joan Borras.

Malgrat això, el Sr. Diego Zaforteza i Musoles, a la pàg. 27 del tom IV, diu que “l’Hospital de Sant Pere i Sant Bernat” fou fundat pel prevere Antonio Lana, beneficiat de la Seu, segons es dedueix del seu testament formalitzat pel notari públic Francesc Milia, el primer de juliol de 1475, en que deixa la casa per aquest fi, ordenant el funcionament i mana la construcció d’una capella pel servei de la Fundació. Pareix que els membres d’aquesta Fundació es reunien anteriorment a la capella de Sant Bernat de la Seu.

Aquest Hospital era independent de la Confraria que era més antiga (1370), fins que el ja citat Joan Borras, donà la seva casa, i pareix que aquest fou el moment en que les dues institucions (Hospital i Confraria) es quedaren amb el mateix nom: “Hospital de Sant Pere i Sant Bernat” per a sacerdots pobres. Pertanyen a la titularitat de la Confraria les finques 1 i 3 del carrer de Sant Bernat. Segons el{i} “Die Balearen”; en segle XVIII hi habitarien cinc sacerdots i en el pis superior hi havia una secció destinada a sacerdots afectats per la tuberculosis i, mes tard, es convertí en habitació pel porter. Darrerament havia proporcionat vivenda a alguns canonges i algun altre prevere.

L’edifici es documenta als Estims de 1685; aleshores la casa situada a l’Almudaina, a la illeta denominada“Illa del sacristanat” es valoraren en 1.200 lliures. Textualment diu així: “Cases i hort de la Confraria de Sant Pere i Sant Bernat de la Seu, 1.200 Is” ARM,DI253, f5r).

En el segle XVIII, a partir de la unió de les dues cases esmentades, s’hi bastí un nou casal, conegut popularment amb el nom de l’Hospitalet. El projecte arquitectònic s’atribueix a Antoni Mesquida, i els treballs escultòrics a Miquel Thomas.

La Confraria ha tingut moltes gràcies i privilegis: La Bul.la del Papa Inocenci IV del 15 de març de 1431, Inocenci VIII del primer de juny de 1490 (inscripció de la portada principal) Pau IV i Pius II, sempre amb el fi principal de sostenir i sustentar al sacerdots pobres, valent-se dels llegats i donatius de les persones més adinerades i rentes pròpies.

La inscripció està en llatí i bastant deteriorada; traduïda literalment diu “Hospital fundat per la Confraria de Sant Pere i Sant Bernat de l’Església de Mallorca per sacerdots pobres i malalts amb la concessió apostòlica del Papa Inocenci VIII el dia primer de juny de 1490”.