Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

093351
Usuaris Avui = 46
Usuaris Ahir = 40
Paginas Vistas Avui = 150
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.81.196.35
Data Servidor : 2018-08-21

SANT MIQUEL DE SON CARRIÓ: Des de que em vaig decidir a escriure els dos toms dedicats a investigacions pròpies del meu poble, fa pocs dies que vaig trobar escrit a “Wikipedia, : Son Carrió. Història” “L’estació de tren del poble encara resa San Miguel que és el nom que li volgué posar el règim franquista, però que mai arribar a quallar” On està escrit això? Lo primer que he d’advertir és que, deixant la política completament ben apart, crec que hem de fer es “tot i per tot” per salvar la veritat històrica.

Per si a qualcú l‘interessa tornaré repetir allò que ja he dit “per pa i per sal”:

Orígens de San Miquel: Quan Sant Llorenç i Son Carrió encara depenien de Manacor, el dia 19 de març de 1876, vint-i-quatre, carrioners entre elles dues dones: Margalida Llinàs Gelabert de Son Pujamunt i Margalida Llull de Son Jan, exposaren a l’Ajuntament de Manacor que s’havien establides les possessions de Son Berga, Son Carrió, es Molinet, els Llegats, sa Riba i altres. (J. Segura, Història de San Llorenç, p.24)
Aquí trobareu una mostra de les cases més antigues de Son Carrió i que menys reformes han sofert.

L’Acta de l’Ajuntament de Manacor del mateix dia diu així: “Se dió cuenta de una solicitud de varios vecinos pidiento se practiquen por este Ayuntamiento las gestiones necesarias para que en lo sucesico se constituya una aldea sufragánea de esta villa, pero dependiente en todo de su matriz bajo la denominación de San Miguel, el respetable caserio con motivo de la enegenación en pequeñas porciones de los predios de Son Berga y Son Carrió, el Molinet, els Llegats, la Riba y otras adyacentes enclavados dentro de este distrito municipal… sufren muchas molestias y grandes perjuicios por la gran distancia que los separa de esta Villa y San Lorenzo, y apreciando otras causas que han podido impulsar a aquellos vecinos a promover aquella instancia, se acordó concedérseles como lo piden, que aquel caserio constituya una aldea en los términos que proponen, designàndole para aquella demarcación, en cuanto haya lugar el territorio que constituen o abrazan los predios o casas de campo que a continuación se expresan” (Act. 1875-76, f. 26)

Vaig poder comprovar que l’Ajuntament de Sant Llorenç, fins als anys 1848-50, sempre està parlant de la “Aldea de San Miguel de Son Carrió” A poc a poc va apareixent només “Son Carrió” i després poques vegades la “Aldea de San Miguel de Son Carrió” A mi, concretament, m’agradaria que a l’estació del tren hi quedàs el mateix rètol acompanyat de Son Carrió: “Sant Miquel de Son Carrió” que no suposa cap esforç mental pels entesos.

No acab de veure la relació mencionada.
Encara que a finals de 1913, els bat-les de Manacor, Son Servera, Artà i Capdepera havien demanat la construcción de la nova línea, no fou fins al 1921, quan el tren arribà a Artà. N’eren responsables de tal construcció el Srs. Rafel Blanes Massanet i el seu fill Rafel Blanes Tolosa.
A Sant Llorenç, el 23 d’abril de 1916, es va acordà que una comissió formada pels senyors Batle, Joan Ferrer i Pere Joan Santandreu “para que practiquen las conclusiones que estimen conducentes cerca de D. Rafael Blanes de Artá con el fin de que se activen en todo lo posible las obras del ferrocarril de Manacor a Artá que deben realizarse en esta término municipal” (Act. 9, 78)
El dia 15 de desembre de 1917, es quedà assabentada la corporació municipal d’una instància presentada por “varios vecinos de la Aldea de San Miguel suplicando al Ayuntamiento se interese para que la compañía de ferrocarril que està en construcción que conducente de Manacor a Artá, al pasar por San Miguel, su altura perjudica grandemente en los caminos i camadas que en cierto transcurso lindan con él”
(Act. 9, 185)

El dia 20 de març de 1921, l’Ajuntament rep un comunicat del Sr. Rafael Blanes Tolosa notificant que el dia 29 d’aqueix mes es farà la inauguració del ferrocarril. A Sant Llorenç hi va haver refresc per tothom, tocà la banda de música… una gran festa. (Act. 11, 86v. i 87) De Son Carrió només es diu que dedicaren el carrer de l’estació al Sr. Rafel Blanes. El president era el Sr. Joan Marqués Luigi.
Segons afirma el ja referit Sr. Segura Salado (pàg. 101) “l’any 1931, es desistí del projecte de fer un enllaç ferroviari Son Carrió-Port de Manacor”